Privacy management services

Ontzorging door privacy management services

Met  onze Privacy Management Services besteedt u (delen van) uw privacy management aan ons uit. Deze dienst is bij uitstek geschikt voor organisaties die (tijdelijk) over onvoldoende expertise of capaciteit beschikken om de bescherming van persoonsgegevens, de privacy van uw klanten en/of medewerkers, adequaat te borgen en/of te monitoren.

Met Privacy Management Services van Business Unlocked houdt u controle over de toereikendheid van  bescherming van persoonsgegevens, de organisatie van uw privacy organisatie ervan en is er brede expertise en ervaring beschikbaar wanneer dat echt nodig is. Want de reputatie van uw organisaties begint met privacy management!

U bepaalt gezamenlijk met ons welke activiteiten u bij ons wilt onderbrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende activiteiten:

  • Onderhoud van het privacybeleid en privacyverklaring
  • Onderhoud van het verwerkingenregister
  • Uitvoeren van Privacy Impact Assessments (PIA’s)
  • Ondersteuning bij de beoordeling, melden en afhandelen van datalekken
  • Ondersteuning bij beoordeling of opstellen van verwerkersovereenkomsten met derden
  • Organiseren van awareness programma’s , workshops of privacy game
  • Toezicht houden op naleving en werking van uw privacy organisatie
  • Ad hoc vragen en advies

 

Uw (externe) privacy officer

Natuurlijk kunt u ook de rol van privacy officer aan ons uitbesteden. In een rol als privacy officer dragen wij zorg voor alle operationele privacy activiteiten (zie hierboven). Als trekker en/of coach van uw team en uiteraard in samenwerking met uw FG. 

Uw (externe) functionaris gegevensbescherming (FG)

Maar ook de rol van functionaris gegevensbescherming (FG) kunt u aan ons uitbesteden. Wij registreren dan voor u  een van de deskundig en ervaren privacy specialisten uit ons netwerk als FG van uw organisatie bij de Autoriteit persoonsgegevens. Wij voeren vervolgens alle taken uit die bij deze rol horen, namelijk toezicht houden op uw gegevensbescherming. 

Inrichten van de FG functie

Mogelijk bent u  aan het nadenken over het aanstellen van een eigen FG. Maar heeft u er ook aan gedacht hoe deze functie moet worden ingericht? Wij kunnen u of uw FG helpen om alle basisprocessen in te richten die een FG nodig heeft om zijn taken te kunnen uitvoeren. Met onze kennis van de privacywetgeving en implementatie zullen we deze processen inpassen in uw organisatie, zodat u als verantwoordelijke de FG in staat stelt om toezicht te houden op de naleving van privacy.

Coachen van uw FG

U heeft een FG aangesteld, die zich professioneel verder wilt ontwikkelen. Er zijn genoeg mensen in uw organisatie die op onderdelen een goede sparringpartner kan zijn. Echter iemand die de breedte van het vak van de FG begrijpt en snapt in welke situaties je kan terechtkomen is er niet.
Wij kunnen  uw FG met onze ervaren privacy deskundigen uit ons netwerk  begeleiding bieden. Dat kan variëren van persoonlijke coaching tot begeleiding op onderdelen waar uw FG (nog) beperkt kennis van heeft. En wij begrijpen dat alleen begeleiding op maat garandeert dat uw FG in zijn onafhankelijke rol wordt ondersteund.