Ontzorging door privacy management services

Met onze Privacy Management Services besteedt u (delen van) uw privacy management aan ons uit. Deze dienst is bij uitstek geschikt voor kleinere en middelgrote organisaties die (tijdelijk) over onvoldoende expertise of  capaciteit beschikken om privacy adequaat te monitoreno of te borgen. Met Privacy Management Services van Business Unlocked houdt u controle over de status van uw gegevensbescherming, de organisatie ervan en is er expertise beschikbaar  wanneer dat echt nodig is. Management van de privacy zoals u die voor ogen heeft!

U bepaalt gezamenlijk met ons welke activiteiten u bij ons wilt onderbrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende activiteiten:

  • Onderhoud van het privacybeleid en privacyverklaring
  • Onderhoud van het verwerkingenregister
  • Uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA)
  • Ondersteuning bij de beoordeling, afhandeling en melden van datalekken
  • Ondersteuning bij beoordeling of opstellen van verwerkersovereenkomsten met derden
  • Organiseren van een awareness programma’s , workshops of privacy game
  • Toezicht houden op naleving en werking van uw privacy organisatie
  • Ad hoc vragen en advies

Uw (externe) privacy officer
Natuurlijk kunt u ook de rol van privacy officer aan ons uitbesteden.
In een rol als privacy officer dragen wij zorg voor alle operationele privacy activiteiten (zie hierboven).  Als trekker en/of coach van uw team en uiteraard in samenwerking met uw  FG

Uw (externe) functionaris gegevensbescherming
Natuurlijk kunt u ook de rol van functionaris gegevensbescherming (FG) aan ons uitbesteden.
In een rol als FG registreren wij een van de ervaren privacy specialisten uit ons netwerk namens uw organisatie als FG bij de Autoriteit persoonsgegevens. Wij voeren vervolgens alle taken uit die bij deze rol horen, namelijk toezicht houden op uw gegevensbescherming.

 

Share This