Veel organisaties hebben rond mei 2018 tijd besteed aan bewustwording bij de medewerkers van alles wat de AVG vraagt. Door voorlichting via mail of intranet, bijeenkomsten met personeel en allerlei andere middelen zijn privacy en informatiebeveiliging op de agenda gezet. En voor even leek dat te werken. Maar nu zien veel organisaties dat medewerkers weer terugvallen in oude gewoonten.

De laatste tijd zien veel organisaties weer een toename van “onhandige” en “onnodige” datalekken. Medewerkers verwerken persoonsgegevens toch weer zoals voorheen met als belangrijkste reden omdat het “zo handig is”. Noodzakelijke registers worden niet (meer) bijgehouden omdat men het nut er niet van inziet of er wordt weer gewerkt zonder (goede) verwerkersovereenkomst omdat automatisch wordt aangenomen dat de ander verantwoordelijk is.

foto Aman Ravi

Bewustwording, of beter bewustzijn, is niet een eenmalige actie. Net als organisatieverandering of cultuurverandering is het een proces dat gedurende langere tijd aandacht nodig heeft. Want zonder die blijvende aandacht vervliegt de eerdere inspanning voor AVG-bewustwording.

Moet er dan weer hetzelfde gebeuren als in 2018?
Nee, veelal kan nu nog gebruik gemaakt worden van die inspanning door bij medewerkers een aantal zaken terug in herinnering te roepen, en door gedoseerd, maar wel met een juiste frequentie aandacht aan de AVG te blijven geven. Concretiseer de bewustwording door recente voorvallen in de eigen organisatie onder de aandacht te brengen en bespreek AVG gerelateerde nieuwsfeiten in relatie tot de eigen situatie.

Wij kunnen u ondersteunen bij een vervolg op het bewustwordingsproces, waarbij wij aansluiten bij uw gebruikelijke middelen waarmee u uw medewerkers op de hoogte en getraind houdt. Nieuwe medewerkers kunnen wij snel op stoom brengen als het gaat om de wijze waarop uw organisatie met de AVG omgaat.

Dit artikel is op 26 november 2019 verschenen op de website In4Privacy. nl, een samenwerkingsverband van 4 specialisten op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Share This